ISUDB
Logo ISUDB

formare perfectionare paramedici
Descarcă din App Store
Descarcă din Google Play
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

 Pagina principala
video informative, spoturi Materiale video cu recomandări adresate populației pentru prevenirea incendiilor și/sau a exploziilor generate de utilizarea improvizatiilor la instalațiile electrice si de gaze, precum și de acțiunile de ardere a vegetației uscate.

METODOLOGIA privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Ordinul nr. 4309/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Postat: 04.08.2020, ora 09:30

informatii A N U N Ț REZULTATE EVALUAREA PSIHOLOGICĂ pentru candidaţii înscrişi care au susținut testarea psihologică în data de 29.07.2020.

Postat: 04.08.2020, ora 09:30

Admitere 2020

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" al judeţului Dâmboviţa desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2020 la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – sesiunea 2020.

Pentru informaţii suplimentare privind documentele necesare pentru înscriere, condiţiile de participare la concurs şi criteriile specifice, persoanele interesate se vor adresa personalului cu atribuţii de recrutare a candidaţilor din cadrul Serviciului Resurse Umane (Târgovişte, Şoseaua Găeşti nr. 9), la telefon 0245.611.212, int. 27126/27125 și pe pagina www.academiadepolitie.ro


Informare Coronavirus

FII INFORMAT ÎN SIGURANȚĂ!

Vă rugăm să apelați numărul unic de urgență 112 doar pentru situații de urgență, iar pentru solicitarea de informații să apelați linia TELVERDE 0800800358. Programul de funcționare al liniei verde este zilnic, între orele 08.00 și 23.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. La această linie telefonică pot fi solicitate informații despre modul în care se manifestă virusul, modalități de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventivă.

Linia telefonică TELVERDE(0800.800.358) este strict pentru informarea cetățenilor și nu este un număr de urgență!

În cazul în care sunt suspiciuni asupra unor persoane care ar fi contactat virusul, aceste situații trebuie anunțate la numărul unic de urgență 112.

[Informează-te!...]]


precizari program de lucru cu publicul

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luând în considerare evoluţia situaţiei epidemiologice din România în contextul implementării măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului COVID-19, pentru protecţia populației şi a personalului propriu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa face următoarele precizări referitoare la modalitatea de lucru cu publicul:

  • Solicitările de emitere a avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, precum și documentațiile tehnice* în vederea obținerii acestora, se pot depune și în format electronic, la adresa de e-mail: avizare.autorizare@isudb.ro. (Documentația tehnică va fi scanată, însoțită doar de semnatura electronică a investitorului/beneficiarului sau în format *.pdf ori alte formate, însoțită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici etc.))
  • Solicitările pentru punctele de vedere privind necesitatea obținerii avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu sau protecție civilă se pot transmite și în format electronic, pe adresa de email avizare.autorizare@isudb.ro;
  • Asistența tehnică de specialitate se poate acorda și pe baza unei solicitări scrise și transmisă electronic (pe adresa: avizare.autorizare@isudb.ro) sau la numărul de fax: 0245.634.020, ulterior activitatea desfășurându-se în baza unei programări. În cazurile urgente se poate acorda asistență tehnică de specialitate telefonic la numărul 0245.611.212 (interior 27113) în timpul programului de lucru precizat anterior;
  • Cererile, reclamațiile, sesizările etc. cetățenilor pot fi formulate în scris și transmise prin fax la numărul 0245.634.020 ori prin poșta electronică la adresa contact@isudb.ro. Acestea vor fi înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora și vă va fi transmis un răspuns cu precizarea numărului de înregistrare și a termenului de trimitere a răspunsului.

NOTA:

  • În continuare, solicitările se pot depune și direct la sediul inspectoratului, în timpul programului de lucru, cu respectarea măsurilor de protecție impuse de către personalul de la punctul de control-acces.
  • Modelele solicitărilor pot fi descărcate de pe site din secțiunea ”Domenii de activitate”, ”Inspecția de Prevenire”, pagina ”Avizare/Autorizare”


ardere-necontrolata-pompier

S T O P incendiilor de vegetație!

Având în vedere că în ultima perioadă se constată o creştere alarmantă a incendiilor de vegetaţie, ISU “Basarab I” Dâmboviţa atenționează cetățenii să înceteze a mai dea foc vegetației uscate, miriștilor și resturilor vegetale.

Trebuie conștientizat faptul că aceste incendii pot pune în pericol vieți omenești, bunuri materiale şi mediul înconjurător (prin distrugerea faunei, florei, fondului forestier, solului și subsolului) şi pot afecta traficul rutier sau feroviar (prin inundarea cu fum a căilor rutiere și feroviare), situaţii care pot genera adevărate tragedii.

Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente, cel mai bine este să le prevenim prin respectarea prevederilor legale privind arderile de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale rezultate în urma întreţinerii/curăţeniei terenurilor agricole.

[STOP INCENDIILOR DE VEGETAȚIE!]

[Incendiile de vegetație, un pericol pentru viață, bunuri și mediu]


informatii A C T U A L I Z A R E SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE din zona de competenta a ISU "Basarab I" Dâmbovița.

informatiiACREDITAREA JURNALIŞTILOR: se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001. Jurnaliștii care doresc să se acrediteze la Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița sunt rugați să se adreseze Compartimentului Informare și Relații Publice ... Citește tot...

exercitiu instiintare, alarmare si avertizare EXERCIŢIILE LUNARE pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă

SUNT SUSPENDATE

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va desfășura lunar, la nivel naţional, exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă.

Legislaţia românească prevede expres care sunt semnalele de alarmare a populaţiei şi durata fiecăruia în cazul în care trebuie utilizate.


PROTOCOL în scopul numirii personalului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și unităților subordonate, pentru desemnarea în comisiile de evaluare în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților, în echipele de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizați, precum și în comisiile de examinare care organizează și efectuează examinarea și notarea participanților la examenele de absolvire a programelor de formare profesională, pentru profesiile reglementate din aria de competență a I.G.S.U.


informatii

ȘCOALA ALTFEL LA ISU DAMBOVIȚA

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" al judeţului Dâmbovița este şi în acest an partener al Inspectoratului Şcolar Judeţean, în cadrul programului Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, intitulat "Şcoala altfel", organizând şi desfăşurând la sediul inspectoratului şi la sediile tuturor subunităţilor din judeţ, o serie de activităţi educative.

Înscrierile grupelor de preşcolari sau a claselor de elevi la activităţile aferente acestui program se vor efectua pe bază de cerere la unitate de învățământ sau cerere la sediul ISU, adresată de cadrele didactice interesate, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" al judeţului Dâmbovița.


Proiect Viziune 2020 I
Program de audiente I.S.U. DB.
Inspector sef Inspector sef
Col. Păun Mihăiță
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Lt.col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Col. Telea Eduard
0722743485
irp@isudb.ro
Program avizare-autorizare
LUNI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 08:30 - 16:30
MARTI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentatia tehnica in format electronic depusa in vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu poate fi:
  1. scanata, insotita doar de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului;
  2. in format *.pdf sau alte formate, insotita de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului si a factorilor care au contribuit la elaborarea documentatiei (proiectanti, verificatori de proiecte, experti tehnici etc.)
Documentatia tehnica in format electronic poate fi depusa la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro
Buletine/Comunicate de presă

VINERI 07 August 2020:
[INCENDIILE DE VEGETAȚIE - un pericol pentru viață, bunuri și mediu]

MIERCURI 05 August 2020:
[Incendiu la o anexă și o casă din localitatea Mogoșani]

LUNI 03 August 2020:
[Actiuni de interventie si activitati preventive in perioada 27 iulie - 02 august 2020]

LUNI 03 August 2020:
[Avansari in grad si treceri in rezerva la ISU "Basarab I" Dambovita]

SÂMBATA 01 August 2020:
[Incendiu la un depozit de mase plastice, in localitatea Nucet]

Informatii Utile
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie