ISUDB - Centrul operational al ISU Dambovita
Logo ISUDB

RSS Feed
formare perfectionare paramedici
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
PAAR
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

Centrul Operational Judetean indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, pre-alarmare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta.
Centrul Operational organizeaza si asigura Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.
Activitatea centrului operational se desfasoara permanent.

CENTRUL OPERATIONAL - ATRIBUTII PRINCIPALE

 • a) efectueaza activitati de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta din competenta;
 • b) monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, cand este cazul, presedintele comitetului pentru situatii de urgenta si celelalte organisme abilitate sa intreprinda masuri cu caracter preventiv ori de interventie, propunand, in conditiile legii, instituirea starii de alerta;
 • c) elaboreaza conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si conceptia de actiune in situatii de urgenta, conform reglementarilor interne, emise in baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin indeplinite;
 • d) face propuneri comitetului pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului National, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventiva si de interventie in situatii de urgenta;
 • e) urmareste aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 • f) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste mentinerea legaturilor de comunicatii cu Centrul Operational National, centrele operative cu functionare permanenta, cu alte organisme implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate in indeplinirea misiunilor;
 • g) centralizeaza solicitarile privind necesarul de resurse pentru indeplinirea functiilor de sprijin, premergator si in timpul situatiilor de urgenta, si le inainteaza organismelor abilitate sa le solutioneze;
 • h) asigura transmiterea mesajelor de instiintare primite catre structurile din subordine, cele cu care colaboreaza si catre autoritatile locale;
 • i) evalueaza consecintele probabile ale surselor de risc;
 • j) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta date in competenta;
 • k) desfasoara activitati in domeniul primirii si acordarii asistentei internationale, al medicinii de urgenta a dezastrelor, al asistentei psihologice si religioase;
 • l) indeplineste alte atributii, conform reglementarilor interne, emise in baza prevederilor legale.

A C T U A L I Z A R E CJSU Dâmbovița 06.10.2017.

PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERITE A RISCURILOR și ANEXELE aferente acestuia (actualizare 2015)

MANUALUL PREFECTULUI PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN CAZ DE INUNDAȚII ȘI SECETĂ HIDROLOGICĂ.

MANUALUL PRIMARULUI PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN CAZ DE INUNDAȚII ȘI SECETĂ HIDROLOGICĂ.

PROCEDURA privind avizarea planurilor de intervenție.

PROCEDURA privind activitatea desfăşurată de către CJSU Dâmboviţa la producerea unei situaţii de urgenţă alunecare de teren / eroziune de mal / fenomene meteo periculoase la nivel judeţean.

REGULAMENT privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.
ANEXA la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului mediului şi pădurilor nr. 192/1422/2012.

PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivel de judeţ, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. Scopul P.A.A.R. este acela de a permite autorităţilor şi celorlalţi factori de decizie să facă alegerile cele mai bune posibile, referitoare la: prevenirea riscurilor; amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative; stabilirea concepţiei şi elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; alocarea resurselor (forţelor şi mijloacelor) necesare.

SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE din zona de competenta a ISU "Basarab I" Dambovita.
Schema cu riscurile teritoriale se elaborează în scopul identificării şi evaluării tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, precum şi pentru aplicarea şi cuprinderea acestora, de către autorităţile administraţiei publice locale, în "Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în unităţile administrativ teritoriale". Schema cu riscurile teritoriale are ca obiectiv fundamental cunoaşterea caracteristicilor, formelor de manifestare, realizarea în timp scurt, în mod organizat şi printr-o concepţie unită a măsurilor necesare, credibile, realiste şi adecvate de protecţie a populaţiei în cazul producerii unor dezastre naturale şi tehnologice în scopul eliminării sau limitării pierderilor de vieţi omeneşti, valorilor de patrimoniu, pagubelor materiale şi factorilor de mediu.

Anexe:

 1. Scurt Istoric al Zonei de Competenţă
 2. Harti de risc la nivelul raionului de intervenţie al ISU "Basarab I" Dâmboviţa.
 3. Locuri - Spatii de Evacuare si dotarea acestora.

HOME

Program de audiente I.S.U. DB.
Inspector sef Inspector sef
Col. Păun Mihăiță
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Lt.col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Col. Telea Eduard
0722743485
irp@isudb.ro
Program avizare-autorizare
LUNI, MIERCURI, JOI ȘI VINERI: 08:30 - 16:30
MARȚI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentația tehnică în format electronic depusă în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu poate fi:
 1. scanată, însoțită doar de semnatura electronică a investitorului/beneficiarului;
 2. în format *.pdf sau alte formate, însoțită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici etc.)
Documentația tehnică în format electronic poate fi depusă la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro
Buletine/Comunicate de presă

VINERI 15 Noiembrie 2019:
[ATENȚIE la mijloacele de încălzire!]

Informatii Utile
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie