ISUDB - Compartimentul avizare autorizare.
Logo

RSS Feed
formare perfectionare paramedici
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
PAAR
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

COMPARTIMENTUL DE AVIZARE AUTORIZARE

"asigura verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii, pentru indeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" si realizarea adaposturilor de protectie civila."


PROGRAM:
MARTI: 10.00-18.00 si JOI: 08.00-16.00
NU SE PERCEP TAXE PENTRU AVIZELE SI AUTORIZATIILE EMISE
În cazul delegării unei terțe persoane este necesara și ÎMPUTERNICIRE din partea beneficiarului.

Cererile și documentația tehnică privind emiterea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă pot fi trimise și în format electronic la adresa de email: avizare.autorizare@isudb.ro și vor fi semnate electronic.


Formulare tipizate ptr. emiterea acordurilor, avizelor, autorizatiilor:

 • Opis documentație tehnică.
 • Opis completare documentație tehnică.
 • Cerere aviz securitate la incendiu.
 • Cerere aviz protectie civila.
 • Cerere autorizatie securitate incendiu.
 • Cerere autorizatie protectie civila.
 • Cerere acord jocuri de artificii.
 • Cerere duplicat aviz.
actualizat: 30.08.2013

ACTE NORMATIVE care reglementeaza activitatea.

 • Securitatea la incendiu
 • Protectia civila
 • Comuna
  • Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 01.09.2016
actualizat: 14.09.2016

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE ATESTATE:

IN ATENTIA PERSOANELOR ATESTATE - pentru efectuarea lucrarilor de executare, verificare, intretinere si/sau reparare la sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor si/sau verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu: Incepand cu data de 04.07.2009, pentru respectarea Regulamentului (CE) nr. 304/2008 al Comisiei Comunitatii Europene din 02.04.2008, pot fi efectuate activitatile pentru domeniile de atestare, cu exceptia celor referitoare la sistemele de protectie impotriva incendiilor, inclusiv la stingatoarele de incendiu, care contin gaze fluorurate cu efect de sera.

SITUAŢIA FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN OCUPAŢII DIN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, CARE AU OBŢINUT AVIZUL IGSU ÎN PERIOADA 2008 - 2012:

LISTE PERSOANE AUTORIZATE
LISTE EXPERȚI / VERIFICATORI
LISTA LABORATOARE AUTORIZATE
REGISTRUL PRODUSELOR CERTIFICATE
TARIFE

PROCEDURI


HOME

Program de audiente I.S.U. DB.
Inspector sef Inspector sef LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Împuternicit Prim-adjunct inspector sef MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct inspector sef MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant
Purtator de cuvant Lt.col. Eduard Telea 0722743485
irp@isudb.ro
Program avizare-autorizare
MARTI: 10.00 - 18.00
JOI: 08:00 - 16:00
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentația tehnică în format electronic depusă în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu poate fi:
 1. scanată, însoțită doar de semnatura electronică a investitorului/beneficiarului;
 2. în format *.pdf sau alte formate, însoțită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici etc.)
Documentația tehnică în format electronic poate fi depusă la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro
Informatii Utile
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

autocontrol locuinta

Reguli de pregatire, protectie, comportare si actiune in caz de cutremur

13 Septembrie

28 Februarie