ISU Dambovita - Compartimentul avizare autorizare.
ISUDB

formare perfectionare paramedici
Descarcă din App Store
Descarcă din Google Play
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

COMPARTIMENTUL DE AVIZARE AUTORIZARE

"asigura verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii, pentru indeplinirea cerintei esentiale "securitate la incendiu" si realizarea adaposturilor de protectie civila."


PROGRAM:

LUNI, MIERCURI, JOI ȘI VINERI: 08.30-16.30 și MARȚI: 08.30-18.30

NU SE PERCEP TAXE PENTRU AVIZELE SI AUTORIZATIILE EMISE

În cazul delegării unei terțe persoane este necesara și ÎMPUTERNICIRE din partea beneficiarului.

Cererile și documentația tehnică privind emiterea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă pot fi trimise și în format electronic la adresa de email: avizare.autorizare@isudb.ro și vor fi semnate electronic.

Documentatia tehnica in format electronic depusa in vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu poate fi:

 1. scanata, insotita doar de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului;
 2. in format *.pdf sau alte formate, insotita de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului si a factorilor care au contribuit la elaborarea documentatiei (proiectanti, verificatori de proiecte, experti tehnici etc.)

INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul eliberării avizelor, acordurilor, autorizațiilor. (format .pdf)


Formulare tipizate pentru emiterea autorizațiilor pentru rutele de transport deșeuri periculoase:

 • CERERE pentru autorizarea rutelor de transport deșeuri periculoase. (format .doc)
 • CERERE pentru modificarea rutelor de transport deșeuri periculoase. (format .doc)
 • NOTIFICARE transport deșeuri periculoase. (format .doc)
 • ANEXA 1 Formular pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase. (format .doc)
 • FORMULAR de expediţie/transport deşeuri periculoase. (format .doc)

Legislația incidentă care reglementează activitatea:

 • Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. (format .pdf)
 • Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. (format .pdf)
 • Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. (format .pdf)

Formulare tipizate pentru emiterea avizelor și/sau autorizațiilor:

 • Opis documentație tehnică. (format .doc)
 • Cerere aviz de securitate la incendiu. (format .doc)
 • Cerere aviz de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă. (format .doc)
 • Cerere aviz de protecție civilă. (format .doc)
 • Cerere autorizație de securitate incendiu. (format .doc)
 • Cerere autorizație de protecție civilă. (format .doc)

Formular tipizat pentru emiterea punctelor de vedere:

 • Cerere punct de vedere. (format .docx)
 • Cerere punct de vedere. (format .pdf)
actualizat: 28.01.2020

Lista autorizațiilor de securitate la incendiu emise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița în perioada 2015 - 07.01.2020.

NOTĂ: Pentru construcţiile/amenajările care nu se regăsesc în acestă listă, facem precizarea că acestea se pot afla într-una dintre următoarele situaţii:

 • construcţiile/amenajările pot fi autorizate anterior perioadei de referință;
 • construcţiile/amenajările se pot afla în procesul de autorizare la momentul actual;
 • încă nu s-a solicitat obținerea autorizaţiei de securitate la incendiu;
 • nu se încadrează în categoria construcțiilor/amenajărilor care se supun autorizării, conform prevederilor legale.


ACTE NORMATIVE care reglementeaza activitatea.

 • Securitatea la incendiu
 • Protecția civilă
 • Comună
  • Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 01.09.2016
actualizat: 14.09.2016

PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE ATESTATE:

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR ATESTATE - pentru efectuarea lucrărilor de executare, verificare, întreținere și/sau reparare la sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor și/sau verificare, reîncarcare și reparare a stingătoarelor de incendiu: Începand cu data de 04.07.2009, pentru respectarea Regulamentului (CE) nr. 304/2008 al Comisiei Comunitatii Europene din 02.04.2008, pot fi efectuate activitățile pentru domeniile de atestare, cu exceptia celor referitoare la sistemele de protecție împotriva incendiilor, inclusiv la stingatoarele de incendiu, care conțin gaze fluorurate cu efect de sera.

SITUAŢIA FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN OCUPAŢII DIN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, CARE AU OBŢINUT AVIZUL IGSU ÎN PERIOADA 2008 - 2012:

LISTE PERSOANE AUTORIZATE
LISTE EXPERȚI / VERIFICATORI
LISTA LABORATOARE AUTORIZATE
REGISTRUL PRODUSELOR CERTIFICATE
TARIFE

PROCEDURI


HOME

Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 din Romania

PROGRAM AUDIENȚE I.G.S.U.

PROGRAM AUDIENȚE I.S.U.DB
IS Împuternicit
Inspector sef

Lt.col. Florea Cristian
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Lt.col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Cpt. Gătej Gabriel
0722743485
irp@isudb.ro
BULETINE / COMUNICATE DE PRESĂ
PROGRAM AVIZARE și/sau AUTORIZARE
LUNI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 08:30 - 16:30
MARTI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentatia tehnica in format electronic poate fi depusa la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro

Proiect Viziune 2020 I
INFORMAȚII UTILE
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie