ISUDB
Logo ISUDB

formare perfectionare paramedici
Descarcă din App Store
Descarcă din Google Play
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița

Informații actualizate la data de 20.03.2020


 • Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal în contextul pandemiei de coronavirus, precum și a declarării stării de urgență ¦ Informare

 • Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal prin sistemele de supraveghere video ¦ Informare ¦ Pictograma afișată

 • Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal la acreditare ¦ Informare ¦ Formular acreditare

 • Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:

 • Legislație relevantă:
  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
  • Lege nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată*) privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • (*) Republicată în temeiul art. IX din Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018, dându-se textelor o nouă numerotare;
  • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  • Lege nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;

 • Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

  Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

  • eliberare documente la cererea dumneavoastră;
  • relații publice, petiționare, acreditare, formulare de puncte de vedere la solicitările dumneavoastră;
  • organizarea și desfășurarea unor evenimente;
  • îndeplinirea atribuțiilor legale de control și sancționare a contravențiilor;
  • soluționarea plângerilor, sesizărilor și reclamațiilor dumneavoastră;
  • încheierea de contracte de furnizare de bunuri și servicii.

  Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

  Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la solicitări, petiții, reclamații ori pentru a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate.


 • Link-uri utile:

 • Datele de contact ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița:
  • Adresa: Târgoviște, Șoseaua Găești nr. 9, județ Dâmbovița, cod postal 130087
  • Telefon: 0245.611.212
  • Fax: 0245.634.020
  • Trimite email

 • Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor personale desemnat la nivelul inspectoratului:
  • plutonier adjutant șef GĂTEJ Gabriel
  • Telefon/Fax: 0245.210.472
  • Telefon mobil: 0722.359.190
  • Trimite email


Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

A.N.S.P.D.C.P. are ca principal obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).

Orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă regulamentul.

Pentru a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. - click aici

Pentru alte detalii, coordonatele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) sunt:

 • Sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București
 • Telefon: 0318059211, 0318059212
 • Fax: 0318059602
 • Internet: www.dataprotection.ro
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro


HOME

Proiect Viziune 2020 I
Program de audiente I.S.U. DB.
Inspector sef Inspector sef
Col. Păun Mihăiță
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Lt.col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Col. Telea Eduard
0722743485
irp@isudb.ro
Program avizare-autorizare
LUNI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 08:30 - 16:30
MARTI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentatia tehnica in format electronic depusa in vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu poate fi:
 1. scanata, insotita doar de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului;
 2. in format *.pdf sau alte formate, insotita de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului si a factorilor care au contribuit la elaborarea documentatiei (proiectanti, verificatori de proiecte, experti tehnici etc.)
Documentatia tehnica in format electronic poate fi depusa la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro
Buletine/Comunicate de presă

MIERCURI 12 August 2020:
[Incendiu la o casă din localitatea Mircea Vodă]

MIERCURI 12 August 2020:
[Accident rutier în localitatea Mătăsaru, cu o persoană încarcerată]

LUNI 10 August 2020:
[Sărbătoarea Sf.Ierarh Nifon supravegheată de pompierii dâmboviţeni]

LUNI 10 August 2020:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive în perioada 03 - 09 august 2020]

VINERI 07 August 2020:
[INCENDIILE DE VEGETAȚIE - un pericol pentru viață, bunuri și mediu]

MIERCURI 05 August 2020:
[Incendiu la o anexă și o casă din localitatea Mogoșani]

LUNI 03 August 2020:
[Actiuni de interventie si activitati preventive in perioada 27 iulie - 02 august 2020]

LUNI 03 August 2020:
[Avansari in grad si treceri in rezerva la ISU "Basarab I" Dambovita]

SÂMBATA 01 August 2020:
[Incendiu la un depozit de mase plastice, in localitatea Nucet]

Informatii Utile
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie