ISU Dambovita - Protecția datelor cu caracter personal
ISUDB

Prevederi cu caracter general privind

Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

9 iunie 2024
formare perfectionare paramedici
Descarcă din App Store
Descarcă din Google Play
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița


Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al Județului Dâmbovița (ISUDB), structură cu personalitate juridică, constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, are rolul de a executa misiuni de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență în zona de competență, județul Dâmbovița și prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor principale prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu respectarea principiilor stipulate la art. 5 și a condițiilor de legalitate prevăzute la art. 6 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

 • Legislație relevantă:
  • Hotărârea nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste;
  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
  • Lege nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată*) privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • (*) Republicată în temeiul art. IX din Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018, dându-se textelor o nouă numerotare;
  • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  • Lege nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;

 • Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

  Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

  • eliberare documente la cererea dumneavoastră;
  • soluționarea cererilor și petițiilor, relații publice, acreditare, formulare de puncte de vedere la solicitările dumneavoastră;
  • organizarea și desfășurarea unor evenimente;
  • îndeplinirea atribuțiilor legale de control și sancționare a contravențiilor;
  • soluționarea plângerilor, sesizărilor și reclamațiilor dumneavoastră;
  • încheierea de contracte de furnizare de bunuri și servicii;
  • preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni în vederea asigurării unei reacţii imediate pentru soluţionarea urgenţelor;
  • examene de promovare/concursuri în vederea angajării/evidența dosarelor de personal;
  • procedura legală în vederea obținerii accesului la informații clasificate;
  • proceduri de achiziții publice și încheiere/derulare contracte de furnizare bunuri/servicii;
  • declarații de avere și interese.

  Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 • Informări către persoanele vizate:
  • Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal în contextul utilizării sistemului de supraveghere video instalat pe ambulanțele SMURD. (format .pdf) ¦ Informare ¦ Pictograma afișată
  • Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal în contextul eliberării avizelor, acordurilor, autorizațiilor. (format .pdf) ¦ Informare
  • Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal în contextul pandemiei de coronavirus, precum și a declarării stării de urgență. (format .pdf) ¦ Informare
  • Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal prin sistemele de supraveghere video. (format .pdf) ¦ Informare ¦ Pictograma afișată
  • Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal la acreditare. (format .pdf) ¦ Informare ¦ Formular acreditare

 • Drepturile persoanelor vizate:

  Persoanele vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de următoarele drepturi prevăzute la art. 7, 12 -22 din Regulament: dreptul de acces la date; dreptul de rectificare; dreptul de ştergere; dreptul de restricţionare a prelucrării; dreptul de a se opune prelucrării; dreptul de a fi informat în cazul încălcării securităţii datelor care este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice; dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Dacă vreți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de corespondență sau la adresa de e-mail (precizate mai jos).

  Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de cel mult 30 de zile, fără întârzieri nejustificate. Termenul poate fi prelungit cu 60 de zile în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica în termen util. Dacă nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

 • De asemenea, orice persoană care se consideră lezată prin modul de prelucrare a datelor personale proprii are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

  Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:

  Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la solicitări, petiții, reclamații ori pentru a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate.

 • Link-uri utile:

 • Datele de contact ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Basarab I" al județului Dâmbovița:
  • Adresa: Târgoviște, Șoseaua Găești nr. 9, județ Dâmbovița, cod postal 130087
  • Telefon: 0245.611.212
  • Fax: 0245.634.020
  • Trimite email

 • Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor personale desemnat la nivelul inspectoratului:
  • Lt. Dobre Ștefan
  • Telefon/Fax: 0245.210.472
  • Telefon mobil: 0722.743.485
  • Trimite email


Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

A.N.S.P.D.C.P. are ca principal obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).

Orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă regulamentul.

Pentru a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P. - click aici

Pentru alte detalii, coordonatele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) sunt:

 • Sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București
 • Telefon: 0318059211, 0318059212
 • Fax: 0318059602
 • Internet: www.dataprotection.ro
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro


HOME

Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 din Romania

PROGRAM AUDIENȚE I.G.S.U.

PROGRAM AUDIENȚE I.S.U.DB
IS Inspector sef
Lt.col. Florea Cristian
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Slt. Popescu Radu
irp@isudb.ro

BULETINE / COMUNICATE DE PRESĂ

PROGRAM AVIZARE și/sau AUTORIZARE
LUNI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 08:30 - 16:30
MARTI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentatia tehnica in format electronic poate fi depusa la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro

Proiect Viziune 2020 I

INFORMAȚII UTILE
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie

28 Februarie