ISU Dambovita - PROTEJEAZA-TE SEZONUL RECE !.
ISUDB

formare perfectionare paramedici
Descarcă din App Store
Descarcă din Google Play
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

PROTEJEAZA-TE !

ȚI-AI PREGĂTIT LOCUINȚA / GOSPODĂRIA PENTRU SEZONUL RECE ?

Protejeaza-te in sezonul rece de incendii

Buletin Informativ Recomandări pentru sezonul rece !

P L I A N T Ti-ai pregatit locuinta ⁄ gospodaria pentru sezonul rece ?

Suntem în sezonul rece, iar statistica arată că în această perioadă majoritatea incendiilor care s-au manifestat la gospodăriile populaţiei, au fost cauzate de sistemele de încălzire exploatate fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor. Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot sfârşi tragic, pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale importante, vă reamintim câteva măsuri ce trebuie respectate pentru siguranţa dumneavoastră.

 • sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de persoane specializate şi autorizate;
 • în fața ușilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi protejată cu o tablă cu dimensiunile de 50 x 70 cm, astfel se asigură protecţia faţă de căderea accidentală direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse;
 • focul în sobe va fi supravegheat în permanență;
 • supravegheați permanent jocul copiii;
 • evitați supraîncălzirea sobelor;
 • noaptea nu se va încarca soba cu lemne, iar la sobele cu gaze naturale nu se va lasa arzătorul aprins;
 • coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate cel puțin o dată pe an;
 • coșurile, burlanele și canalele de fum vor fi izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor;
 • în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;
 • se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni sau improvizații;
 • se vor utiliza numai siguranţe omologate în tablourile electrice;
 • evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice;
 • aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale de va face după principiul ”gaz pe flacără”;
 • cenușa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat și se va stinge cu apă;
 • verificarea etanșeității buteliei de aragaz și a instalației de alimentare cu gaze se va face cu apă și săpun;
 • se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit numai aparate electrice omologate.
Sezonul rece

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul. Asigurarea apărării comunităţilor împotriva incendiilor depinde, în mare măsură, de respectul reciproc şi buna credinţă.


RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAȚIILE PUBLICE LOCALE

Anii anteriori ne-au arătat că în perioada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea numărului de incendii produse la construcţiile şi amenajările aflate în exploatare, atât din sfera gospodăriilor individuale, cât şi din sfera activităţilor economico-sociale, precum şi prin apariţia avariilor tehnologice şi accidentelor generate de îngheţ, crearea unor poduri de gheaţă pe cursurile de apă, înzăpeziri etc.

Având în vedere aceste aspecte, pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite, în perioada următoare vă recomandăm să acţionaţi şi să orientaţi activitatea componentei preventive din SVSU spre executarea unor acţiuni preventive care să vizeze asigurarea măsurilor de prevenire necesare, după cum urmează:

 1. verificarea sistemelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a autorităţilor administraţiei publice şi a populaţiei din zonele cu risc mare de înzăpezire şi îngheţ;
 2. actualizarea planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă, concomitent cu luarea tuturor măsurilor ce se impun pentru asigurarea condiţiilor necesare cazării şi hrănirii persoanelor posibil evacuate/sinistrate;
 3. monitorizarea cursurilor de apă;
 4. acţiuni preventive, cu accent deosebit pe conformarea centralelor termice din subordinea consiliilor locale şi sistemele de încălzire existente la nivelul gospodăriilor populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici din subordinea consiliilor locale;
 5. asigurarea rezervelor de carburanţi şi lubrifianţi necesari funcţionării autospecialelor şi utilajelor din dotarea serviciilor voluntare în vederea realizării unei intervenţii operative şi eficiente.
 6. asigurarea informării populaţiei asupra interzicerii :
  • utilizării aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
  • suprasolicitării reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori;
  • folosirii buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
  • folosirii chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;
  • încălzirii cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;
  • folosirii flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
  • transvazării gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
  • folosirii coşurilor de evacuare a fumului neverificate anual;
  • nesupravegherii copiilor, precum şi blocarea acestora în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;
  • depozitării de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor;
  • folosirii afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile;
  • utilizării combustibililor solizi pentru alimentarea mijloacelor de încălzire locală, cu sau fără acumulare de căldură, racordate la sisteme de alimentare cu gaze naturale, pentru evitarea înfundării sau supraîncălzirii coşurilor de fum şi producerii unor incendii;

Nerespectarea acestor măsuri atrage răspunderea contravențională, după caz.


INAPOI la Recomandari

Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 din Romania

PROGRAM AUDIENȚE I.G.S.U.

PROGRAM AUDIENȚE I.S.U.DB
IS Inspector sef
Lt.col. Florea Cristian
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Slt. Popescu Radu
irp@isudb.ro

BULETINE / COMUNICATE DE PRESĂ

PROGRAM AVIZARE și/sau AUTORIZARE
LUNI, MIERCURI, JOI SI VINERI: 08:30 - 16:30
MARTI: 08:30 - 18:30
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentatia tehnica in format electronic poate fi depusa la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro

Proiect Viziune 2020 I

INFORMAȚII UTILE
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie

28 Februarie