ISUDB - Serviciul protectie civila.
Logo ISUDB

RSS Feed
formare perfectionare paramedici
difuzarea de mesaje pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență
fii pregatit platforma națională de pregătire pentru situații de urgență
logo descarcare app store
logo descarcare google play
ghid avizare - autorizare
PAAR
Colegiul National de Afaceri Interne
Schengen
arson
Ziua Internationala pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
DGA
Ghid DGA
Ghid Informare DGA
adobe reader Anumite documente de pe acest site necesita descarcarea Adobe Reader © pentru vizualizare.

PREVENIREA SITUATIILOR DE URGENTA este activitatea desfasurata pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor materiale.

"Managementul eficient al dezastrelor naturale trebuie considerat un concept care sta la baza dezvoltarii oricarei societati. Dezastrele naturale sunt prin natura lor fenomene complexe atat in ceea ce priveste cauzele, cat si efectele."

Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.

Ordinul prefectului privind aprobarea Planului de Pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2012.


Atributiile protectiei civile sunt urmatoarele:

  a) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe teritoriul Romaniei;
  b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la protectia civila;
  c) informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;
  d) organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu;
  e) instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatii de protectie civila;
  f) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;
  g) asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei in situatii de protectie civila;
  h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civila;
  i) asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;
  j) participarea la misiuni internationale specifice;
  k) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.

ACTE NORMATIVE care reglementeaza activitatea.

Lege nr. 481 (r1) din 08/11/2004 - privind protectia civila.

HOTARARE Nr. 846 din 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.

ORDIN Nr. 236 din 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

ORDIN Nr. 1422 din 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa.

ORDIN Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor.

ORDIN nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice.

ORDIN nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta.

HOTARARE nr. 37 din 12 ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda.

HOTARARE nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda.


MATERIALE INFORMATIVE SVSU si SPSU:

Servicii Voluntare si Private

Serviciile VOLUNTARE pentru situatii de urgenta, se constituie, potrivit legii, in comune, orase si municipii, in subordinea consiliilor locale.

Serviciile PRIVATE pentru situatii de urgenta, se constituie, conform legii, in cadrul operatorilor economici si institutiilor publice, ca servicii proprii sau ca societati comerciale prestatoare de servicii.

La nivelul judetului Dambovita, in toate localitatile, sunt constituite si reorganizate 89 de servicii voluntare pentru situatii de urgenta, din care 87 sunt de categoria I-a compuse din compartimente de prevenire si echipe specializate pe tipuri de riscuri si 2 servicii voluntare de categoria a-III-a care au in compunere si grupe de interventie dotate cu autospeciale de stins incendii.

Documente privind activitatea serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta:

 • Regulamentul de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta.
 • Criterii de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta.
 • Criterii de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta.
 • Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.
 • Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii serviciului privat pentru situatii de urgenta.
 • Regulament privind organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta.

HOME

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
Program de audiente I.S.U. DB.
Inspector sef Inspector sef
Col. Păun Mihăiță
LUNI
10:00 - 12:00
Prim adjunct Prim-adjunct
Lt.col. Hantăr Alfred
MARTI
10:00 - 12:00
Adjunct Adjunct
Col. Dincă Cezar
MIERCURI
10:00 - 12:00
Purtator de cuvant Purtător de cuvânt
Col. Telea Eduard
0722743485
irp@isudb.ro
Program avizare-autorizare
MARTI: 10.00 - 18.00
JOI: 08:00 - 16:00
Nu se percep taxe pentru avizele si autorizatiile emise.
Documentația tehnică în format electronic depusă în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu poate fi:
 1. scanată, însoțită doar de semnatura electronică a investitorului/beneficiarului;
 2. în format *.pdf sau alte formate, însoțită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici etc.)
Documentația tehnică în format electronic poate fi depusă la adresa: avizare.autorizare@isudb.ro
Buletine/Comunicate de presă

MIERCURI 16 Ianuarie 2019:
[Scrisoare de acreditare], [Formular de acreditare]

LUNI 14 Ianuarie 2019:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive desfășurate în perioada 07 - 13.01.2019]

MIERCURI 09 Ianuarie 2019:
[Evaluarea activității ISU Dâmbovița pe anul 2018]

LUNI 07 Ianuarie 2019:
[Invitație de presă - desfășurarea evaluării activității ISU Dâmbovița pe anul 2018]

LUNI 07 Ianuarie 2019:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive desfășurate în perioada 03 - 06.01.2019]

JOI 04 Ianuarie 2019:
[Acțiuni preventive de Bobotează]

MIERCURI 03 Ianuarie 2019:
[Acțiuni de intervenție și activități preventive desfășurate în perioada 26.11 - 02.12.2018]

Informatii Utile
Nu tremur la cutremur

Romania Sigura

13 Septembrie

28 Februarie